O festiwalu / About

"Własnymi słowami" to pierwszy w Polsce festiwal filmowy poświęcony rdzennym kulturom i językom. Oficjalne wydarzenie Międzynarodowej Dekady Języków Rdzennych (International Decade of Indigenous Languages — IDIL) proklamowanej na lata 2022-2032 przez ONZ. Świętujemy różnorodność, przybliżamy kulturę oraz języki społeczności mniejszościowych, ale też nie stronimy od problemów, z jakimi boryka się ludność rdzenna.

"In Our Own Words" is the first film festival in Poland dedicated to indigenous cultures and languages. It is an official event of the International Decade of Indigenous Languages ​​(IDIL) proclaimed for 2022-2032 by the United Nations. We celebrate diversity and showcase the culture and languages ​​of different communities. We also focus on the problems faced by indigenous peoples.

Program

07.09 / czwartek / Thursday

Strzałka w dół

18:30 [gala otwarcia]
Y Sŵn / reż. Lee Haven Jones / dramat / Wielka Brytania / 2023 / 89’
języki: walijski, angielski
napisy: PL, EN
+ spotkanie ze scenarzystą filmu

[Rezerwacja wejściówki na film ]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

6:30 p.m. [Official opening]
Y Sŵn / dir. Lee Haven Jones / drama / UK / 2023 / 89’
languages: Welsh, English
subtitles: PL, EN
+meeting with the screenwriter and researcher

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

08.09 / piątek / Friday

Strzałka w dół

16:30
Zostało nam słońce
reż. Arami Ullón / dokumentalny / Paragwaj / Szwajcaria / 2020 / 75′
języki: Ayoreo, hiszpański
napisy: PL

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

18:00
Malarz szyldów
reż. Viesturs Kairišs / dramat / historyczny / Łotwa / Czechy /  Litwa /  2020 / 110′
języki: łatgalski, łotewski, niemiecki, rosyjski, jidysz
napisy: PL, EN
+ spotkanie z reżyserem filmu i aktywistką

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

20:00
Sny wędrownych ptaków
reż. Cristina Gallego / Ciro Guerra / dramat / kryminalny / Kolumbia / Meksyk / Niemcy / 2018 / 125′ 
język: Wayúu, hiszpański, angielski
napisy: PL

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

20:30
Whetū Mārama-Bright Star
reż. Aileen O’Sullivan / Toby Mills / dokumentalny / Nowa Zelandia / 2020 / 95′
języki: maoryski, angielski
napisy: PL, EN
+ spotkanie z reżyserką filmu

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

4:30 p.m.
Nothing but the Sun
dir. Arami Ullón / documentary / Paraguay / Switzerland / 2020 / 75′
languages: Ayoreo, Spanish
subtitles: PL

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

6:00 p.m.
The Sign Painter
dir. Viesturs Kairišs / drama, Latvia / Czech Republic / Lithuania / 2020 / 110′
languages: Latgalian, Latvian, German, Russian, Yiddish
subtitles: PL, EN
+meeting with the film director and language activist

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

8:00 p.m.
Birds of Passage
dir. Cristina Gallego / Ciro Guerra / drama / crime / Colombia / Mexico / Germany / 2018 / 125′
languages: Wayúu, Spanish, English
subtitles: PL

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

8:30 p.m.
Whetū Mārama-Bright Star
 dir. Aileen O’Sullivan / Toby Mills / documentary / New Zealand / 2020 / 95′
languages: Maori, English
subtitles: PL, EN
+meeting with the film director

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

09.09 / sobota / Saturday

Strzałka w dół

13:30
Do ostatniej kropli
reż . Ewa Ewart / dokumentalny / Polska / 2023 / 69′
języki: polski, włoski, angielski, inuktitut
napisy: EN
+ debata: Życie z wodą – o ochronie rzek w Polsce i na świecie
 dyskusja z reżyserką filmu oraz z osobami działającymi na rzecz ochrony rzek, w tym Odry

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

15:40
Chajtarma (Powrót)
reż . Akhtem Seitablayev / dramat / historyczny / wojenny / Ukraina / 2013 / 90′
języki: krymsko-tatarski, rosyjski
napisy: PL, EN
+ spotkanie z popularyzatorem kultury krymsko-tatarskiej

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

17:40
Iorram – Pieśń łodzi
reż. Alastair Cole / dokumentalny / Wielka Brytania / 2021 / 98′
język: gaelicki szkocki
napisy: PL, EN

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

19:30
Itu Ninu
 reż. Itandehui Jansen, dramat, sci-fi, Meksyk, Wielka Brytania, 2023, 72 min.
języki: mixtecki, angielski
napisy: PL, EN
+ spotkanie ze scenarzystą i aktorem

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

21:00-24:00 [Impreza towarzysząca]
WIECZÓR RÓŻNORODNOŚCI
wieczór z muzyką na żywo, tańcami, śpiewami i jedzeniem z różnych kręgów kulturowych

wstęp wolny

1:30 p.m.
Until the Last Drop
dir. Ewa Ewart / documentary / Poland / 2023 / 69′
languages: Polish, Italian, English, Inuktitut
subtitles: EN
+ Debate: Living with Water – about the protection of rivers in Poland and around the world.
Discussion with the film director and persons involved in the protection of rivers, including the Oder River

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

3:40 p.m.
Khaytarma
dir. Akhtem Seitablayev / drama / historical / military / Ukraine / 2013 / 90′
languages: Crimean Tatar, Russian
subtitles: PL, EN
+ meeting with a representative and promoter of Crimean Tatar culture

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

5:40 p.m.
Iorram- Boat Song
dir. Alastair Cole / documentary / UK / 2021 / 98′
languages: Scottish Gaelic
subtitles: PL, EN

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

7:30 p.m.
Itu Ninu
dir. Itandehui Jansen / drama / sci-fi, Mexico / UK / 2023 / 72′
languages: Mixtec, English
subtitles: PL, EN
+ meeting with the screenwriter and main actor

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

9:00 p.m. [Accompanying event]
CULTURAL DIVERSITY EVENING
including live music, dancing, singing, and food from different cultures

free entrance

10.09 / niedziela / Sunday

Strzałka w dół

13:30
Dwukrotnie skolonizowana
reż. Lin Alluna / dokumentalny / Dania / Grenlandia / Kanada / 2023 / 92′
języki: grenlandzki, inuktitut, duński, angielski
napisy: PL, EN
+ debata: Oblicza dekolonizacji
dyskusja z udziałem osób ze społeczności rdzennych

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

16:00
ÑII ÑU’U: Święte manuskrypty
reż. Omar Aguilar Sánchez / dokumentalny / Meksyk / 2022
języki: mixtecki, hiszpański
napisy PL, EN
+ spotkanie z twórcą filmu i aktywistką

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

17:15
Ajnowie: rdzenni mieszkańcy Japonii
reż. Naomi Mizoguchi / dokumentalny / Japonia / 2019 / 61′
języki: ajnuski, japoński
napisy: PL, EN
+ spotkanie online z reżyserką filmu

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

19:00 [film zamknięcia]
 Wciąż tu jesteśmy
reż. Beck Cole / Danielle MacLean / Dena Curtis / Tim Worrall / Richard Curtis / Miki Magasiva / Mario Gaoa / Chantelle Burgoyne / Tracey Rigney / Renae Maihi / dramat / Australia / Nowa Zelandia / 2022 / 82′
języki: aranda, maoryski, samoański, angielski
napisy: PL

[Rezerwacja wejściówki na film]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

1:30 p.m.
Twice Colonized
dir. Lin Alluna / documentary / Denmark / Greenland / Canada / 2023 / 92′
languages: Greenlandic, Inuktitut, Danish, English
subtitles: PL, EN
+ Debate: Different aspects of decolonization. Discussion with representatives of  indigenous communities.

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

4:00 p.m.
ÑII ÑU’U: SACRED SKIN
dir. Omar Aguilar Sánchez / documentary / Mexico / 2022 / 45′
languages: Mixtec, Spanish
subtitles PL, EN
+meeting with the filmmaker and activist

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

5:15 p.m.
Ainu: Indigenous People of Japan
dir. Naomi Mizoguchi / documentary / Japan / 2019 / 61′
languages: Ainu, Japanese
subtitles: PL, EN
+ Online interview with the film director

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

7:00 p.m. [Closing movie]
We Are Still Here
dir. Beck Cole / Danielle MacLean / Dena Curtis / Tim Worrall / Richard Curtis / Miki Magasiva / Mario Gaoa / Chantelle Burgoyne / Tracey Rigney / Renae Maihi / drama / Australia / New Zealand / 2022 / 82′
languages: Arrernte, Maori, Samoan, English

[Film ticket reservation]
Bezpłatne wejściówki do odebrania w Kinie Luna

pobierz / download

Filmy / Films

Y Sŵn
Film otwarcia / Official opening

reż. / dir. Lee Haven Jones 7.09 / czwartek / godz. 18:30 Thursday / 6:30 p.m.

Zostało nam słońce
Nothing But the Sun

reż. / dir. Arami Ullón 8.09 / piątek / godz. 16:30 Friday / 4:30 p.m.

Malarz szyldów
The Sign Painter
Piļsāta pi upis

reż. / dir. Viesturs Kairišs 8.09 / piątek / godz. 18:00 Friday / 6 p.m.

Sny wędrownych ptaków
Birds of Passage

reż. / dir. Cristina Gallego, Ciro Guerra 8.09 / piątek / godz. 20:00 Friday / 8:00 p.m.

Whetū Mārama-Bright Star

reż. / dir. Aileen O'Sullivan, Toby Mills 8.09 / piątek / godz. 20:30 Friday / 8:30 p.m.

Do ostatniej kropli
Until the last drop

reż. / dir. Ewa Ewart 9.09 / sobota / godz. 13:30 Saturday / 1:30 p.m.

Chajtarma (Powrót)
Haytarma (Return)

reż. / dir. Akhtem Seitablayev 9.09 / sobota / godz. 15:40 Saturday / 3:40 p.m.

Iorram – Pieśń łodzi
Iorram – Boat song

reż. / dir. Alastair Cole 9.09 / sobota / godz. 17:40 Saturday / 5:40 p.m.

Itu Ninu

reż. / dir. Itandehui Jansen 9.09 / sobota / godz. 19:30 Saturday / 7:30 p.m.

Dwukrotnie skolonizowana
Twice Colonized

reż. / dir. Lin Alluna 10.09 / niedziela / godz. 13:30 Sunday / 1:30 p.m.

Ñii Ñu’u – Święte manuskrypty
Ñii Ñu’u – Sacred skin

reż. / dir. Omar Aguilar Sánchez 10.09 / niedziela / godz. 16:00 Sunday / 4 p.m.

Ajnowie: rdzenni mieszkańcy Japonii
Ainu: Indigenous People of Japan

reż. / dir. Naomi Mizoguchi 10.09 / niedziela / godz. 17:15 Sunday / 5:15 p.m.

Wciąż tu jesteśmy
We Are Still Here

reż. / dir. Beck Cole, Danielle MacLean, Dena Curtis, Tim Worrall, Richard Curtis, Miki Magasiva, Mario Gaoa, Chantelle Burgoyne, Tracey Rigney, Renae Maihi 10.09 / niedziela / godz. 19:00 Sunday / 7 p.m.
Elektroniczna rezerwacja wejściówek od 31 sierpnia.

Wydarzenia / Events

Życie z wodą.
O ochronie rzek w Polsce i na świecie
Living with Water. About the protection
of rivers in Poland and world

09.09 / sobota / godz. 13:30 Saturday / 1:30 p.m.

Wieczór różnorodności
Cultural Diversity Evening

9.09 / sobota / godz. 21:00-24:00
Saturday / from 9:00 p.m.

Oblicza dekolonizacji
Different aspects of decolonization

10.09 / niedziela / godz. 13:30 Sunday / 1:30 p.m.

Zespół / Team

Ewa Kordasiewicz

wlasnymi.slowami@al.uw.edu.pl

Dyrektorka artystyczna festiwalu. Animatorka kultury, teatrolożka. Obecnie zawodowo związana z Centrum Nauki Kopernik.
Artistic director of the Festival. Animator of culture, theater expert. Currently, professionally associated with Copernicus Science Centre.

Stanisław Kordasiewicz

kordasiewicz@al.uw.edu.pl

Koordynator projektu COLING. Prawnik działający na rzecz wspierania i rozwoju zagrożonych języków.
Coordinator of the COLING project. Lawyer working to support and promote endangered languages.

Weronika Uziak

Producentka festiwalu. Menadżerka kultury. Gdańszczanka, przewodniczka po Trójmieście. Producer of the Festival. Manager of culture. Resident of Gdansk City, guide around “Tri-City” (Gdansk-Gdynia-Sopot).

Marta Podolska

Graficzka, ilustratorka, plakacistka. Studiowała w Krakowie, mieszka i tworzy w Warszawie. Autorka logotypu Centrum Nauki Kopernik. Graphic designer, illustrator, poster artist. Studied in Krakow, lives and works in Warsaw. Author of the logo of Copernicus Science Centre.

Martyna Olasz

promocja.wlasnymiff@al.uw.edu.pl

Promotorka festiwalu, specjalistka ds. PR. Ślązaczka – jej ojczysty język wciąż nie został uznany.
Festival’s promoter, PR specialist. Silesian - her mother tongue has still not been recognized.

Michalina Pieczonka

Specjalistka ds. komunikacji, strateżka oraz konsultantka działająca w obszarze kultury i sztuki. Współpracowała m.in. z Centrum Nauki Kopernik oraz Muzeum Narodowym i Teatrem im. Juliusza Słowackiego w Krakowie. Na co dzień związana z Festiwalem Kultury Żydowskiej w Krakowie. Communication specialist, strategist and consultant specializing in culture and art. Has collaborated with Copernicus Science Center, the National Museum and Słowacki Theatre in Krakow. Also working for the Jewish Culture Festival in Krakow.

Agata Steifer

Fotografka, twórczyni video, montażystka filmowa. Jednoosobowa ekipa filmowa. Photographer, video creator, film editor. A one-person film crew.

Michał Szwedow

Koordynator festiwalowych wolontariuszy. Psycholog. Pasjonat opowieści wszelakich. Z zainteresowaniem obserwuje relacje ludzi ze światem, ze sobą nawzajem i z własną tożsamością. Coordinator of Festival volunteers. Psychologist. Passionate about stories of all kinds. Interested in people's relationships with the world, with each other and with their own identity.

Agnieszka Hamann

Tłumaczka festiwalu. Językoznawczyni, majanistka. Wielbicielka wynalazku zwanego pismem – we wszystkich jego wcieleniach, a szczególnie gdy nie jest to alfabet. Festival’s interpreter. Linguist, Mayanist. Deeply interested in writing systems of the world.
ORGANIZATORZY /
ORGANISERS:
PARTNERZY FESTIWALU /
FESTIVAL PARTNERS:
PATRONATY HONOROWE /
HONORARY PATRONAGES:
PATRONATY MEDIALNE /
MEDIA PATRONS:
PARTNER WIECZORU RÓŻNORODNOŚCI /
PARTNER OF THE CULTURAL DIVERSITY EVENING:
Skip to content