Gallery

Maya glyphs without secrets – workshop for kids and youth

@Agata Steifer

24 listopada 2019 w ramach Tygodnia Różnorodności Językowej Wydział “Artes Liberales” wspólnie z Uniwersytetem Dzieci zorganizowały warsztaty pt. “Glify Majów bez tajemnic!” dla młodzieży w wieku 12-16 lat. Celem warsztatów było pokazanie różnorodności kulturowej poprzez naukę liczenia i pisania w systemie opartym na całkowicie innych założeniach i rozwiniętym w izolacji od kultury europejskiej. Uczestnicy zobaczyli główne osiągnięcia cywilizacji Majów, nauczyli się liczyć w dwudziestkowym systemie kalendarzowym Majów oraz poznali podstawy majańskiej ortografii. Zajęcia odbyły się w oparciu o autorskie materiały przygotowane przez językoznawcę i metodyka Agnieszkę Hamann w ramach projektu COLING “Reclaiming Maya glyphic writing tradition as part of participatory historical culture”.

On November 24, 2019, as part of the Linguistic Diversity Week, the Faculty of Artes Liberales, University of Warsaw, and Children’s University Foundation organized a workshop entitled “Maya glyphs without secrets!” for kids aged 12-16. The aim of the workshop was to showcase the cultural diversity of humanity by learning to count and write in a system based on very different assumptions and developed in a complete isolation from Europe. Participants got familiar with the main achievements of the Maya civilization, counting in the Maya calendric vigesimal system and the basics of Maya glyphic ortography.  The workshop was based on original materials developed by the linguist and teacher Agnieszka Hamann as part of the COLING project “Reclaiming Maya glyphic writing tradition as part of participatory historical culture”.

Skip to content