Media

Television

Title:

TVP, Pytanie na śniadanie, Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – język Polski jest naprawdę barwny!

Date:

21.02.2020

Link:

https://pytanienasniadanie.tvp.pl/46758837/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego-jezyk-polski-jest-naprawde-barwny

Title:

Teleexpress o Festiwalu Filmowym “Własnymi słowami” TVP / The Film Festival “In our own words” in the eyes of the Teleexpress, news from the Polish Television

Date:

Link:

https://teleexpress.tvp.pl/45571457/jezyki-mniejszosci-na-jezykach