News

20 November 2019

Naszymi słowami o naszych językach

Języki mniejszościowe w Polsce.
Środa 27 listopada, godz. 16.30-18, BUW sala 254

 

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie, podczas którego w jednym miejscu będzie można usłyszeć język wilamowski, łemkowski, śląski oraz kaszubski!

Język łemkowski – dziś

Anna Maślana – doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, badaczka języka łemkowskiego, redaktorka łemkowskiego radia LEM.fm, współpracuje z organizacjami łemkowskimi i mniejszościowymi w Polsce i za granicą.

Анна Масляна – докторантка на Філолоґічным Выділі Ягайлоньского Університету, дослідничка лемківского языка, редакторка лекмівского радия ЛЕМ.фм, спілпрацує з лемківскыма і меншыновыма орґанізациями в Польщы і за границьом.

 

 

 

 

 

 

 

Uortograficzne dylymaty Ślůnzokůw we 21. Storoczu

Bartłůmjej Wanot – Ślůnzok. Absolwynt filozofije, sztudynt filologije słowjańskij i ruskij. Korechtůr, przekłodocz, poliglota, aktywista, ukrajinofil. Popularyzatůr ślůnskij godki i jeji klasycznyj uortografije.

Bartłůmjej Wanot – Ślązak. Absolwent filozofii, student filologii słowiańskiej i rosyjskiej. Korektor, tłumacz, poliglota, aktywista, ukrainofil. Popularyzator języka śląskiego i jego klasycznej ortografii.

 

 

 

 

 

 

Język kaszubski w mediach i przestrzeni publicznej

Adóm Hébel (1992) – dziennikarz, komik, kierownik Teatru Zymk. Współpracuje z Radiem Gdańsk, miesięcznikiem Pomerania, Dziennikiem Bałtyckim, portalem pismiono.com.

 

 

 

 

 

 

 

Wilamowianie Wymysiöejer

Justyna Majerska-Sznajder ukończyła zarządzanie kulturą oraz etnologię na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Jest doktorantką na Wydziale „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego. Od dzieciństwa zajmuje się rewitalizacją kultury Wymysiöeryś w swoim rodzinnym mieście Wilamowice. Uczy Wymysiöeryś w lokalnej szkole i w domu.

 

 

 

 

 

 

Tymoteusz Król (Tiöma fum Dökter), Wilamowianin, rewitalizator języka wilamowskiego, doktorant w Instytucie Slawistyki PAN, członek Stowarzyszenia “Wilamowianie”. Moim celem jest nie tylko dokumentacja języka wymysiöeryś, jak również historii i kultury Wilamowic, ale sprawienie, by Ci, którzy chcą, mogli tego języka używać w swoim otoczeniu. Dlatego nauczam wilamowskiego oraz współpracuje z osobami różnych pokoleń w rozmaitych projektach tworzących przestrzeń dla tego języka w społeczności lokalnej.

Tiöma fum Dökter – ȧ Wymysiöejer, byławer fur wymysiöeryśa śpröh, dökterant ym Instytut fur Slawistyk PAN, gyhjyt y dy Gyzełśoft “Wymysiöejer”. Yh wył dy wymysiöeryśy śpröh, kultür ȧn kistiöeryj ny nok byśrȧjwa, ok zu tün, do oły, wo weła, kyna zy ny nok ym hac, ok oü by zejh hon. Diöh dos łjy’h wymysiöeryś ȧn at y ferśidnikja projekta myta łoüt fu ferśidnikja generȧcyja, do mȧ dos kon wetercin.

 

 

 

Skip to content