NAZ(y)WA(nie)

Imiona, nazwiska, NAZWY są kluczowym aspektem naszej tożsamości. Nimi nazywamy siebie i określamy to, jak żyjemy i poruszamy się po świecie, a także sposób, w jaki jesteśmy dobrze lub źle rozumiani. Przez nie jesteśmy zapisywani, klasyfikowani i rejestrowani przez innych, a nauki za ich pomocą definiują i kategoryzują otaczające nas światy. Nasze imiona niosą dziedzictwo rodowodów przodków i wiedzę o naszym Języku Rodzimym, odzwierciedlają sposób, w jaki zamieszkujemy skolonizowane ziemie rdzenne, oraz procesy dekolonizacji. Imiona są bardzo osobiste, a jednocześnie bardzo polityczne. Dlaczego więc tak rzadko badamy, analizujemy i mierzymy się z tym, co to znaczy NAZ(y)WA(nie) / To Be-Named ?

 

Badając społeczne i polityczne aspekty nazewnictwa, projekt To Be-Named stara się budować płaszczyzny (po)rozumienia między różnymi grupami kulturowymi, instytucjami i dyscyplinami. Używając pojęć takich, jak kolonizacja i dekolonizacja, działających jak piorunochron dla i tak już delikatnych kwestii praw człowieka i etniczności/ras, szukamy dojścia doń poprzez przystępne, interdyscyplinarne i międzykulturowe rozmowy, oraz poprzez temat dostępny dla wszystkich: NAZWY. Nie tylko wszyscy posługujemy się nimi i bezpośrednio doświadczamy, jak wywołują osobiste i społeczne narracje, dzielimy się nimi między społecznościami i między dyscyplinami, ale i nazywamy nimi otaczający nas świat (naukowo, językowo, lokalnie, itp.). Mamy więc nadzieję na opracowanie podstawowych metodologii pomiędzy zarówno naukowcami, jak i społecznościami, odnosząc się z międzykulturowej perspektywy do kwestii sprawiedliwości społecznej. Nasza metoda będzie zasadniczo polegać na zbieraniu doświadczeń z pierwszej ręki oraz na analizowaniu i syntetyzowaniu ich wraz z systemami poszczególnych dziedzin wiedzy, tak, by lepiej zrozumieć, w jaki sposób budujemy lub niszczymy władzę polityczną i wiedzę poprzez nazywanie i kategoryzowanie. Mamy również nadzieję na  zaangażowanie uczonych w budowanie pomostów między nauką a rdzennymi społecznościami, zwłaszcza tam, gdzie pokrywają się one dzięki rdzennym naukowcom.

 

Projekt To Be-Named wystartował 15 listopada 2020 r. w postaci otwartego Call for Abstracts: naukowych esejów, artystycznych oraz twórczych narracji eksplorujących kulturowe praktyki nazywania i nazewnictwa. Kolejnym etapem będzie cykl warsztatów rozpoczynających się wiosną 2021 r., gromadzących zróżnicowane grono naukowców, które powiększać się będzie w miarę dołączania do projektu następnych grup; planowane są warsztaty dotyczące nazw miejscowych, nazewnictwa naukowego i poszukiwania artystyczne. Po otrzymaniu streszczeń/abstraktów i rezultatów warsztatów, na wiosnę 2022 r. planujemy edycję recenzowanego (peer review) tomu – zarówno w wersji drukowanej, jak i open-access). Pracujemy również nad koncepcją wystawy dzieł sztuki powstałych w ramach projektu. Na naszej stronie internetowej https://coling.al.uw.edu.pl/to-be-named/ pojawiać się będą aktualizacje, a także FAQ dotyczące abstraktów, tekstów artykułów i warsztatów.

 

Call for Abstracts

to zaproszenie do nadsyłania esejów, analiz i dzieł sztuki dotyczących kulturowych i politycznych aspektów tego, jakimi imionami i nazwami się posługujemy. Liczymy więc na prace o charakterze interdyscyplinarnym, które zebrane zostaną w postaci publikacji (drukiem i online) i wystawy.

Projekt To BeNamed: The cultural politics of naming and being named realizowany jest we współpracy z programem Recovering Voices Instytutu Smithsona w USA, z projektem COLING (Uniwersytet Warszawski) Minority Languages, Major Opportunities. Collaborative Research, Community Engagement and Innovative Educational Tools finansowanym przez Komisję Europejską (https://coling.al.uw.edu.pl/about-us/) oraz z Experimental Humanities Collabo- rative Network sponsorowaną przez Open Society University Network.

W ramach tego projektu będziemy zgłębiać kulturowe polityki nazywania, budując jednocześnie wzajemne zrozumienie między społecznościami wokół procesów związanych z identyfikacją i tożsamością poprzez nazwy. Liczymy na nadsyłanie esejów i dzieł sztuki we wszystkich mediach (dźwięk, fotografia, wideo, poezja, malarstwo, tekst pisany, instalacja, performance itp.), zachęcając do kreatywnego i różnorodnego podejścia: od naukowej konceptualizacji i nazewnictwa świata po analizy językowe dające wgląd w praktyki kulturowe; od polityki nazw w przestrzeni publicznej oraz kolonizacji i dekolonizacji świata (zmiany nazw ulic oraz archeologia i przywracanie nazw rdzennych), po ikonografie rdzenne i praktyki nazywania bez słów; a także osobiste narracje o tym, jak samych nas definiują lub nie definiują imiona/nazwiska.

 

Informacje dotyczące przesyłanych abstraktów/streszczeń oraz dzieł sztuki:

Proponowane zagadnienia:

Prosimy o przesłanie abstraktu w swoim rodzimym języku, z jego tłumaczeniem na język angielski, wraz z:

Maksymalna długość streszczeń to 300 słów (bez tytułu abstraktu, autorów i ich afiliacji naukowej, ale włącznie z maksymalnie 3 pozycjami bibliograficznymi).

Prosimy o przesłanie streszczenia w formacie Word lub jpeg  za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://coling.al.uw.edu.pl/to-be-named

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: tobenamed@al.uw.edu.pl

Terminy: